Diensten

Of de ene partner nu intrekt bij de ander of beiden een nieuwe woning betrekken, bij samenwonen komt het nodige kijken. De vraag of het verstandig is om een samenlevingscontract op te stellen, staat meestal niet boven aan het lijstje. Terwijl op dat moment wel allerlei zaken belangrijk worden maar niet automatisch geregeld zijn.

Wie geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris maakt, trouwt in gemeenschap van goederen. Wat daaronder valt, is sinds de invoering van de wet 'Beperkte gemeenschap van goederen' in 2018 wezenlijk veranderd. 

Het geregistreerd partnerschap bestaat in Nederland nu zo'n twintig jaar. Juridisch staat het vrijwel gelijk aan het huwelijk. Zo gelden ten aanzien van bezit, ouderschap en erfrecht dezelfde regels. 

Over kinderen - minderjarig én meerderjarig - heeft de wet het nodige te vertellen. Aan sommige bepalingen valt niet te tornen, andere zaken kunt u bij de notaris regelen op een manier die bij uw situatie en wensen past.

Een scheiding roept vaak emoties op. En dan moeten er ook nog eens allerlei zaken worden geregeld: wie blijft in het huis wonen, wat gebeurt er met de kinderen, hoe zit het met pensioen, is er recht op alimentatie? Wie gaat scheiden, wil graag weten waar hij of zij aan toe is. 

Ongetrouwde partners zijn niet elkaars erfgenaam. Daar is een testament voor nodig. Ook kunt u daarin vastleggen wie bij overlijden voor uw kinderen moet zorgen. En dat uw nalatenschap, mocht uw kind ooit scheiden, buiten de verdeling met diens ex-partner moet blijven. 

Temidden van gemis en verdriet moet na een overlijden al snel van alles geregeld worden. Erfgenamen of executeur wacht vaak geen gemakkelijke taak. Wij kunnen u helpen.

Een schenking bij leven kan veel voldoening geven. Immers, als schenker bent u er zelf bij om te zien wat uw schenking doet en de ontvanger kan u persoonlijk bedanken. Door al tijdens uw leven te schenken kunt u ook uw nalatenschap verkleinen, wat voor erfgenamen vaak tot belastingbesparing leidt. 

Binnen het familierecht speelt de wens om belasting te besparen een belangrijke rol. Om u ook op dit punt goed te kunnen adviseren, beschikken wij over uitgebreide fiscale kennis op het gebied van het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en vastgoedstructuren.

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet kunt? Als u door een geestelijke of lichamelijke ziekte, een ongeluk of andere omstandigheden afhankelijk wordt van anderen? Door uw wensen vast te leggen in een levenstestament, regelt u dat uw belangen worden behartigd zoals u dat wilt. 

Als het om onze nalatenschap gaat, zijn sociale media een nieuw en nog onderbelicht fenomeen. Wie niets regelt, leeft na zijn overlijden gewoon door op online platforms als Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter etc.

Op tal van maatschappelijke terreinen spelen goede doelen een belangrijke rol. Van vluchtelingenopvang tot natuurbehoud, van ziektebestrijding tot kunst, overal in onze samenleving zetten professionals en vrijwilligers zich in voor het goede doel. 

Notarissen of instanties vragen u soms om een volmacht of verklaring te ondertekenen in het bijzijn van een notaris. Dit heet legalisatie.