Samenleven en trouwen

Trouwen en huwelijkse voorwaarden
Als je gaat trouwen zonder huwelijkse voorwaarden vast te leggen bij de notaris, dan trouw je in een beperkte gemeenschap van goederen. En niet meer in algehele gemeenschap van goederen, zoals vroeger.

Beperkte gemeenschap van goederen
Voor huwelijken die zijn gesloten vóór 1 januari 2018 geldt nog steeds de algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn. Bij huwelijken die zijn gesloten op of na 1 januari 2018 geldt echter de beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alleen de tijdens het huwelijk opgebouwde bezittingen en schulden automatisch gemeenschappelijk zijn. Persoonlijke bezittingen en schulden van vóór het trouwen worden niet gedeeld en schenkingen en erfenissen die je ontvangt blijven persoonlijk, tenzij anders bepaald door de schenker of erflater.

Huwelijkse voorwaarden
Wil je andere afspraken maken dan wat de wet voorschrijft, bijvoorbeeld omdat je je privé-bezittingen wilt delen of juist helemaal niets wilt delen, dan kun je dit bij de notaris vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Het is vooral aan te raden om huwelijkse voorwaarden op te stellen als er sprake is van een eigen bedrijf, verschil in vermogen of als er zicht is op toekomstige schenkingen of erfenissen. Ook met vermogen in het buitenland of indien je allebei andere nationaliteit hebt, kunnen huwelijkse voorwaarden problemen voorkomen.

Vóór en na de trouwdag
Het is belangrijk om de huwelijkse voorwaarden vóór de trouwdatum vast te leggen. Neem daarom minstens enkele weken voor de trouwdag contact met ons op. Op die manier heb je voldoende tijd om na te denken, keuzes te maken en je wensen in de akte vast te leggen. Als je later je huidige huwelijkse voorwaarden wilt wijzigen, bijvoorbeeld omdat je situatie is veranderd, dan kan dat en helpen wij je graag verder. We adviseren je over wat het beste past bij jouw wensen en omstandigheden.

Geregistreerd partnerschap: wat je moet weten
Het geregistreerd partnerschap is een juridische verbintenis die in Nederland sinds zo'n twintig jaar bestaat. Het is vrijwel gelijk aan het huwelijk en kent dezelfde regels op het gebied van bezit, ouderschap en erfrecht. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen met het huwelijk?

Partnerschapsvoorwaarden
Net als bij een huwelijk kun je bij het geregistreerd partnerschap kiezen tussen een verbintenis in gemeenschap van goederen of partnerschapsvoorwaarden. Sinds 1 januari 2018 geldt ook hier de Wet 'Beperkte gemeenschap van goederen'.

Ouderlijk gezag
Als geregistreerd partner ben je automatisch gezien als de vader of moeder van het kind van je partner. Dit betekent dat het gezamenlijk gezag meteen geregeld is. Bij partnerschap tussen twee mannen of vrouwen bestaat er geen verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Verschil met trouwen
Je kunt een geregistreerd partnerschap op een later moment omzetten in een huwelijk, maar andersom kan dat niet. En anders dan bij een huwelijk kun je een geregistreerd partnerschap beëindigen bij een notaris of advocaat. Als er minderjarige kinderen zijn of als jullie er samen niet uitkomen, is een gang naar de rechter wel nodig.

Over de grens
In het buitenland wordt een geregistreerd partnerschap niet altijd erkend, net als een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Als je bezittingen hebt buiten Nederland of van plan bent om samen naar het buitenland te vertrekken, is het belangrijk om te weten met welke regels je te maken krijgt. Wij kunnen je hierover adviseren.

Samenlevingscontract
Waarom is een samenlevingscontract belangrijk?
Wanneer je gaat samenwonen, zijn er veel zaken waar je over na moet denken. Toch staat de vraag of je een samenlevingscontract moet opstellen vaak niet boven aan het lijstje, terwijl het wel belangrijk is om te regelen wat er gebeurt als de relatie eindigt of als één van beiden overlijdt. Ook is het voor fiscaliteit een must, als je niet langer dan 5 jaar samenwoont en op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Wat is een samenlevingscontract?
Mensen denken vaak dat een samenlevingscontract leidt tot een geregistreerd partnerschap maar dat is niet zo. Een samenlevingscontract is een overeenkomst tussen samenwoners maar je burgerlijke staat blijft ongehuwd. Samenwonend is namelijk geen wettelijke burgerlijke staat. Bij een samenlevingscontract ontstaat er geen gemeenschap van goederen, alleen gezamenlijke aankopen en schulden worden gemeenschappelijk. In het contact kun je afspraken maken over bijvoorbeeld de verdeling van de kosten van het huishouden en wat er gebeurt als de relatie eindigt. Ook kun je alimentatieafspraken vastleggen. Gehuwden hebben een alimentatieplicht/recht op basis van de wet, samenwoners moeten dit vastleggen. Tot slot: om fiscale partners te kunnen zijn, eist de wet dat je een samenlevingscontract hebt en op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Beëindigen van de relatie
Als de relatie eindigt, moet er veel geregeld worden. Bijvoorbeeld hoe het gaat met de kinderen en de gezamenlijke woning. Hoe verdeel je het gemeenschappelijk bezit?

Wij staan voor u klaar

Familierecht Onroerend goed

Caroline de Nerée tot Babberich

Notaris & partner

Familierecht Expats

Mireille van Velde

Kandidaat-notaris

Familierecht Expats

Shaila Tang Ali

Kandidaat-notaris