Hulp bij het regelen van nalatenschappen
Als je te maken krijgt met een overlijden, komt er veel op je af. Het regelen van de nalatenschap kan een moeilijke taak zijn, vooral als je erfgenaam of executeur bent. Wij zijn er om je te helpen met deze taak.

Advies en informatie over nalatenschappen
Als je de afwikkeling van de nalatenschap zelf wilt doen, kunnen wij je helpen met advies en informatie over de juridische, financiële en fiscale gevolgen ervan. Maar als je wilt, kunnen wij ook werkzaamheden voor je uit handen nemen.

Wat moet er geregeld worden?
Er zijn verschillende administratieve en juridische zaken die moeten worden geregeld, waaronder het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren en het afhandelen van verzekeringen. Ook moet je uitkeringen opvragen bij pensioenuitvoerders en andere instanties en de belastingaangifte voor de overledene regelen. Daarnaast moet je de bepalingen opgenomen in het testament uitvoeren.

Is er een testament en ben je executeur?
Als er een testament is, moeten we eerst kijken of jij als executeur bent aangewezen. Als dat zo is, moet je in principe de uitvaart regelen en de nalatenschap afwikkelen. Als er geen executeur is benoemd, doen de erfgenamen dit. Maar een executeur is niet verplicht om deze taken op zich te nemen. Wij kunnen je uitleggen wat een executeur precies doet en de afwikkeling geheel of gedeeltelijk van je overnemen om tijd en ongemak te besparen. Het snel en goed afhandelen van nalatenschappen is onze specialiteit.

Is er een codicil?
Dit is een handgeschreven stuk dat niet officieel staat geregistreerd. Vaak staat erin aan wie de overledene sieraden en spullen vermaakt. Sommige mensen bewaren een codicil thuis, maar het kan ook bij een testament in de kluis van een notaris liggen. Tot 2003 was het mogelijk om in een codicil een executeur aan te wijzen, nu kan dat alleen nog bij testament.

Moet je altijd een erfenis accepteren?
Het accepteren van een nalatenschap kan onvoorziene gevolgen hebben. Als erfgenaam erft je niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden. En als er meer schulden dan baten zijn, word je persoonlijk aansprakelijk voor de nagelaten schulden. Daarom is het accepteren van een nalatenschap niet verplicht. Je kunt een nalatenschap ook verwerpen of beneficiair (onder voorbehoud) aanvaarden. Maar als je je als erfgenaam gedraagt door bijvoorbeeld al aan de slag te gaan, dan zit je vast aan de erfenis én de gevolgen ervan. Doe dus niets voordat je zeker weet of je de erfenis wilt accepteren. Weet je niet zeker of er voldoende baten zijn om de schulden te betalen? Aanvaarden onder voorbehoud is dan veiliger.

Nalaten aan goed doel
Goede doelen zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Professionals en vrijwilligers zetten zich in voor goede doelen, maar hebben daarvoor geld nodig. Daarom zijn giften en verkrijgingen uit nalatenschappen een belangrijke bron van inkomsten voor goede doelen.

Als je een goed doel wilt steunen, zijn er verschillende manieren om dat te doen. Je kunt tijdens je leven schenken of een (tip CK deel/stukje) het goede doel iets geven na je overlijden. Vaak kan dit belastingvrij, want goede doelen zijn vaak vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting, zij hebben dan een ANBI status van de fiscus gekregen.

Wij staan voor u klaar

Familierecht Onroerend goed

Caroline de Nerée tot Babberich

Notaris & partner

Familierecht Expats

Mireille van Velde

Kandidaat-notaris

Familierecht Expats

Shaila Tang Ali

Kandidaat-notaris