De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is zeer algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is een persoonlijk gesprek met ons kantoor noodzakelijk. VBW corporate law/Van Buttingha Wichers notarissen is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen daarvan. Evenmin is het kantoor verantwoordelijk en aansprakelijk voor via links (met onze website) verkregen informatie op externe websites.