Medewerkers

Notarissen / partners

Bekijk profiel

 • Linkedin

de heer mr. T.J. Burgemeestre (Thierry)

Notaris

Opleiding

 • Postdoctorale specialisatie opleiding: Grotius Academie Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 2011
 • Universiteit Leiden, 2001

Werkervaring

 • Van Lanschot Bankiers (senior legal accountmanager Trust)
 • BarentsKrans N.V.
 • Roelen, notarissen
 • TeekensKarstens advocaten notarissen

Specialisatie

Ondernemingsrecht

Het adviseren bij en verzorgen van herstructureringen, participaties (venture capital, private equity) alsmede (grensoverschrijdende) fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidaties en emissies, voor nationale en internationale ondernemingen en (non-) profit instellingen en (semi-) overheidsinstellingen.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Retina Repair Foundation
 • Docent SDU/Licent Academy (opleiding ondernemingsrecht voor Trust Officers)

Bekijk profiel

 • Linkedin

mevrouw mr. C.E.C. Neering-de Nerée tot Babberich (Caroline)

Notaris / partner, opvolger van notaris mr J.A.J. Setz.

Opleiding

 • Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Groningen, 1999
 • Post doctorale specialisatie opleiding: Grotius Onroerend goed, 2005

Werkervaring

 • De Jong & De Nerée notarissen (partner en notaris sinds 2007)
 • De Jong notarissen
 • Trenité van Doorne

Specialisatie

Dagelijks geef ik advies aan professionele cliënten inzake commerciële onroerendgoedtransacties en vormgeving van splitsingen in appartementsrechten van complexe gebouwen, zoals winkelcentra, grote woontorens en parkeergarages, maar ook adviseer ik in verjaringskwesties, erfpachtconstructies en omzet- en overdrachtsbelastingkwesties.

Daarnaast behoren kluswoningen tot mijn expertise. De juridische begeleiding van transformatieprojecten is 1 van mijn speerpunten.

De begeleiding van het verkoopproces van De Pier te Scheveningen in 2014 was een van de hoogtepunten van mijn notariële carrière tot heden: een uitermate boeiend maar juridisch complex proces.

Nevenfuncties

 • Lid van Juristenvereniging Appartementsrecht
 • Lid van de Vereniging Notariële Registergoed Specialisten (NRS)

Kandidaat-notarissen

Bekijk profiel

dhr. mr. Ç.E. Ertem (Joep)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Notarieel recht, Universiteit Leiden, 2016
 • Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam, 2016

Werkervaring

 • Smart Notary Services B.V. (Dossierbehandelaar)

Specialisatie

Ik geef advies over testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenkingen en estate planning (begeleiding bij overheveling van vermogen naar de volgende generatie vanuit een notariële en fiscale invalshoek), het afwikkelen van nalatenschappen alsmede het doen van aangiften erfbelasting en schenkbelasting.

Bekijk profiel

 • Linkedin

mevrouw mr. E.A. Bakker (Evelien)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Groningen, 2012
 • Civiel effect, Rijksuniversiteit Groningen, 2012

Werkervaring

 • Bijzonder Beheer Rabobank

Specialisatie

Ik adviseer en begeleid transacties op het gebied van onroerend goed, waaronder leveringen, splitsingen en erfpacht.

Bekijk profiel

 • Linkedin

mevrouw mr. L. Feddes-van der Plas (Lonneke)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Nederlands recht, Universiteit Tilburg, 2006
 • Notarieel recht, Vrije Universiteit van Amsterdam, 2007

Werkervaring

 • TeekensKarstens Advocaten en Notarissen
 • De Jong & De Nerée Notarissen

Specialisatie

Ik adviseer en begeleid transacties op het gebied van onroerend goed, in het bijzonder verjaringen en erfpachtzaken, alsmede ondernemingsrecht.

Bekijk profiel

mevrouw mr. S.T. ‘t Lam (Sabine)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Notarieel recht, 2011 (cum laude)

Werkervaring

 • Notariskantoor Van Loenen & De Groot
 • Van Heeswijk Notarissen N.V.

Specialisatie

Ik adviseer en begeleid transacties op het gebied van onroerend goed, waaronder leveringen, uitpond- en transformatieprojecten.

Juristen en notarieel medewerkers

Notarieel medewerker

Notarieel medewerker

Notarieel medewerker

Notarieel medewerker

Notarieel medewerker

Notarieel medewerker

Jurist ondernemingsrecht

Notarieel medewerker