Dinsdag 29 maart 2017 is door de Eerst Kamer het wetsvoorstel ‘’Nieuwe beperkte gemeenschap van goederen’’ met een nipte meerderheid ( 38 voor – 37 tegen!) aangenomen. Hieruit blijkt dat niet iedereen positief is over de nieuwe wet.

Met deze wet komt een einde aan de algehele gemeenschap van goederen die ontstaat wanneer mensen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan zonder vooraf huwelijkse voorwaarden te maken.

In de nieuwe regeling blijven privé bezittingen en privé schulden die u al had voor het huwelijk buiten de gemeenschap van goederen. Ook erfenissen en schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven privé.

Tegenstemmers zetten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de wet. Om de privévermogens en het gemeenschappelijk vermogen goed uit elkaar te houden is een goede administratie nodig. Wordt die administratie niet goed bijgehouden dan is bijvoorbeeld bij een echtscheiding niet meer vast te stellen wat van wie is. Tegenstanders van de wet vrezen dan ook dat het aantal vechtscheidingen hierdoor zal toenemen.

Huwelijkse voorwaarden blijven nodig

Ook onder de nieuwe wet blijft het mogelijk om huwelijkse voorwaarden te maken. Daaraan wijzigt niets. Wanneer is het zinnig om huwelijkse voorwaarden te maken? Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Eén van de echtgenoten is ondernemer;
  • U wilt juist wél een algehele gemeenschap van goederen en geen vermogen uitsluiten;
  • In internationale situaties, bijvoorbeeld de echtgenoten hebben een verschillende nationaliteit, er is vermogen in andere landen of de echtgenoten verwachten te gaan emigreren;
  • De ene echtgenoot heeft privé vermogen geïnvesteerd in het vermogen van de ander of in gemeenschappelijk vermogen;
  • U wilt niet automatisch aansprakelijk zijn voor de schulden van de ander;
  • U heeft vóór het huwelijk gezamenlijke bezittingen in een andere verhouding dan 50/50.

Vanaf wanneer nieuwe wet?

De verwachting is dat de wet per 1 juli 2017 in werking zal treden. Trouwt u voor die tijd? Dan is deze nieuwe wet nog niet van toepassing op uw situatie.

Voorkom dat u wordt verrast door de nieuwe regels en laat u tijdig goed voorlichten. Neem gerust contact met ons op!

Blijf op de hoogte

Vind u het leuk om ons blog te lezen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen Van Buttingha Wichers? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief!