Een volgende stap in uw leven: trouwen. U vraagt zich vast af wat jullie daarvoor - behalve het ceremoniële gedeelte - moeten regelen. De wet regelt al een groot gedeelte. Is dit wel wat jullie willen?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Vóór het huwelijk moeten aanstaande echtgenoten kiezen of ze in gemeenschap van goederen willen trouwen of op huwelijkse voorwaarden. Als u niet vóór uw huwelijk bij uw notaris huwelijkse voorwaarden maakt, trouwt u vanaf 1 januari 2018 automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 gaat de Wet Beperkte gemeenschap van goederen in. In grote lijnen betekent dit dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd automatisch gezamenlijk worden.

De grootste verschillen met de algehele gemeenschap van goederen (die gold voor huwelijken van vóór 2018) zijn:

  • al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft blijven van u.
  • Schenkingen of erfenissen die u krijgt voor of tijdens uw huwelijk zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Bij het einde van het huwelijk door overlijden of echtscheiding worden alleen de gemeenschappelijke bezittingen en schulden gedeeld. Wat privé is gebleven wordt niet gedeeld.

Wilt u deze beperkte gemeenschap van goederen niet omdat u bijvoorbeeld ook de privé bezittingen wilt delen of juist helemaal niets wilt delen dan moet u uw afspraken vastleggen in huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

Huwelijkse voorwaarden

Ondernemers kiezen vaak voor huwelijkse voorwaarden, dan blijven bijvoorbeeld de vermogens van beide echtgenoten gescheiden. Een andere reden om voor huwelijkse voorwaarden te kiezen is dat één van beide echtgenoten meer vermogen dan de ander heeft opgebouwd of dat één van beiden zicht heeft op een schenking of erfenis. Ook tijdens het huwelijk kunt u nog kiezen voor huwelijkse voorwaarden.

De keuze voor gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden hangt af van uw persoonlijke situatie. Het is dus goed u vóór het huwelijk door ons te laten adviseren wat het beste past bij jullie situatie.