Wie geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris maakt, trouwt in gemeenschap van goederen. Wat daaronder valt, is sinds de invoering van de wet 'Beperkte gemeenschap van goederen' in 2018 wezenlijk veranderd. 

Voor huwelijken die zijn gesloten vóór 1 januari 2018 geldt algehele gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden zijn automatisch gemeenschappelijk. Voor huwelijken die zijn gesloten op of ná 1 januari 2018 geldt dat alleen de tijdens het huwelijk opgebouwde bezittingen en schulden automatisch gemeenschappelijk zijn. Persoonlijke bezittingen en schulden van vóór het trouwen worden niet gedeeld. Ook schenkingen en erfenissen die u voor of tijdens uw huwelijk ontvangt, blijven van u persoonlijk (tenzij anders bepaald door de schenker of erflater).

Huwelijkse voorwaarden
Wilt u ook de privé-bezittingen delen of juist helemaal niets delen, dan kunt u andere afspraken maken. Deze legt u bij de notaris vast in huwelijkse voorwaarden. Zeker als er sprake is van een eigen bedrijf, verschil in eigen vermogen of zicht op toekomstige schenkingen of erfenissen, is het raadzaam huwelijkse voorwaarden op te stellen. Ook tussen partners met een verschillende nationaliteit en bij vermogen in het buitenland kunnen huwelijkse voorwaarden problemen voorkomen.

Voor en na de trouwdag
Het is belangrijk dat de huwelijkse voorwaarden vóór de trouwdatum zijn gemaakt. Het is daarom raadzaam om minstens enkele weken vooraf contact met ons op te nemen. Er is dan voldoende tijd om na te denken, keuzes te maken en uw wensen in de akte vast te leggen.
Wilt u na de trouwdatum alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen of wilt u uw huwelijkse voorwaarden wijzigen, bijvoorbeeld omdat uw situatie is veranderd, dan kan dat. Wij adviseren u graag over wat het beste past bij uw wensen en omstandigheden.