Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u een persoon die u vertrouwt de bevoegdheid geven uw zaken te regelen. U kunt dit bij ons vastleggen in een zogenaamd levenstestament. Hierna leest u wat u allemaal kunt regelen in het levenstestament.

Wat regel je in een levenstestament?

In een levenstestament kunt u uw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen juridisch juist door ons laten vastleggen. Deze regelingen treden in werking als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent uw wil te uiten of te bepalen en/of uw eigen belangen te behartigen.

Administratieve zaken

U kunt iemand machtigen die namens u uw administratie regelt. Hieronder vallen het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van uw bezittingen en het doen van belastingaangiften. Als u wilt dat giften die u al eerder deed, ook door de gemachtigde worden gedaan, kunnen wij vastleggen wanneer en aan wie die giften moeten worden gedaan en voor welke bedragen.

Zakelijke belangen

Als u een onderneming hebt of aandeelhouder/bestuurder bent in een bv moet er een oplossing worden gevonden voor het geval u tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij de onderneming of bv. In het levenstestament kunt u iemand benoemen die tijdens die periode namens u optreedt.

Persoonlijke belangen

Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor iemand aanwijzen in uw levenstestament. Deze persoon kan ook regelen dat uw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat de huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Medische wensen

Het is mogelijk dat u bepaalde wensen hebt met betrekking tot medische behandelingen. Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kunt u in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als u daartoe zelf niet meer in staat bent, namens u handelen en overleg met de behandelend arts hebben over de medische behandeling.

Vertrouwen

Het is belangrijk dat u van te voren goed nadenkt wie u aanwijst om uw wensen uit het levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet uw wil namelijk respecteren en daarbij niet in tweestrijd met zichzelf komen. U kunt ook meerdere personen aanwijzen.

Het levenstestament kunt u altijd in een later stadium wijzigen. U moet op dat moment nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen. Een levenstestament bevat uw wensen. In overleg met ons kunt u meer dan de hiervoor vermelde situaties/wensen in een levenstestament regelen.