Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet kunt? Als u door een geestelijke of lichamelijke ziekte, een ongeluk of andere omstandigheden afhankelijk wordt van anderen? Door uw wensen vast te leggen in een levenstestament, regelt u dat uw belangen worden behartigd zoals u dat wilt. 

Wat regelt u in een levenstestament?
In een levenstestament kunt u iemand machtigen die namens u uw administratie verzorgt. Denk aan rekeningen betalen, bezittingen kopen en verkopen en belastingaangiften doen. Bij opname in een verpleeghuis of andere zorginstelling kan de gemachtigde namens u optreden, bijvoorbeeld bij het verkopen van uw woning en het onderbrengen van huisdieren. Ook kunt u vastleggen wanneer, aan wie en tot welk bedrag hij of zij namens u giften mag doen. 
Heeft u een onderneming of bent u aandeelhouder of bestuurder in een bv? In een levenstestament kunt u iemand benoemen die tijdens de periode waarin u verstek moet laten gaan, namens u optreedt.

Medische wensen
Wilt u dat artsen er alles aan doen om u in leven te houden als u ernstig ziek bent of dementeert? Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen dan niet meer worden gedaan? In een levenstestament kunt u iemand benoemen die namens u met behandelaars kan overleggen en conform uw wensen kan beslissen.

Later wijzigen
Degene die u in uw levenstestament benoemt als uitvoerder van uw wensen, moet uw volledige vertrouwen hebben. Deze persoon moet uw wil respecteren en daarbij niet in tweestrijd met zichzelf komen. Bespreek daarom alles goed met degene die u op het oog hebt. U kunt ook meerdere personen aanwijzen, die specifieke taken op zich nemen. Zolang u in staat bent uw eigen wil te bepalen, kunt u uw levenstestament op elk moment wijzigen.
Wilt u meer weten over wat u in een levenstestament allemaal kunt regelen? Neem dan contact met ons op.