Bekijk profiel

  • linkedIn

mevrouw mr. G.J.M. D'Agnolo (Judi)

Kandidaat-notaris

Opleiding

  • Opleiding tot MfN-registermediator bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem, 2016
  • Beroepsopleiding tot Estate Planning Specialist, 2007
  • Notarieel recht VU Amsterdam, 1995
  • Nederlands recht RU Utrecht, 1984

Specialisatie

Het verzorgen van de afwikkeling van nalatenschappen, zoals het afgeven van de verklaring van erfrecht, het opstellen van de aangifte voor de erfbelasting en het verdelen van de nalatenschap.

Advisering betreffende huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten, testa­menten en estate-planning (begeleiding bij overheveling van vermogen naar de volgende generatie vanuit een notarieel/fiscale invalshoek).

Advisering over internationaal privaatrechtelijke vraagstukken.