Bestuurlijk organisatierecht

Overheden hebben tot doel om divers beleid te verwezenlijken. Daarvoor is een organisatie nodig waaruit blijkt hoe de rollen bij besluitvorming en/of uitvoering verdeeld zijn. Dat geldt zeker ook als de overheid samenwerkt met andere overheden of private partijen en de onderlinge verhoudingen. De inrichting van de organisatie is dan ook van belang voor het waarborgen van de gewenste kaders beleid. Wij hebben een bijzondere expertise bij het ondersteunen van zowel de centrale overheid als lagere overheden bij inrichten van zowel private als publieke rechtspersonen.

Wij adviseren zowel over de Wet gemeenschappelijke regelingen als over toepassing van de Comptabiliteitswet 2016 en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Ook adviseren wij over de inrichting van de samenwerking met private partijen, de wet gemeenschappelijke regelingen, de verhouding tot maatschappelijke organisaties, verzelfstandiging en privatisering alsmede interbestuurlijk toezicht komen aan de orde.

Wij staan voor u klaar

Ondernemingsrecht

Eelko Smit

Notaris & partner

Ondernemingsrecht

Wouter Admiraal

Kandidaat-notaris & partner