Bekijk profiel

  • Linkedin

de heer mr. J.R.E. Kielstra (Hans)

Oud notaris

Opleiding

  • Beroepsopleiding tot Estate Planner
  • Nederlands Recht, Vrije Universiteit Amsterdam 1982
  • Notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1980.

Werkervaring

  • Nauta Dutilh (advocaat / kandidaat-notaris)

Specialisatie

Ondernemingsrecht

Het adviseren bij en verzorgen van herstructureringen, (grensoverschrijdende) fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidaties en emissies, voor nationale en internationale ondernemingen en (non-) profit instellingen.

Hans bekleedt diverse bestuursfuncties bij algemeen nut beogende instellingen en in de Museumwereld.