Bekijk profiel

mevrouw mr. Y.M. Bokhorst (Yolanda)

Kandidaat-notaris

Opleiding

  • Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1986
  • Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Leiden 1991
  • Beroepsopleiding Estate Planner, 2002

Werkervaring

  • 2001 - 2012 Kandidaat-notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag
  • 1986 - 2001 Kandidaat-notaris Buren Van Velzen Guelen te Den Haag

Specialisatie

Het algemene familievermogensrecht en erfrecht en in het bijzonder:

Internationaal
  • het opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten waarbij internationale aspecten een rol spelen zoals bij expats, Nederlanders die naar het buitenland verhuizen of relaties tussen partners van verschillende nationaliteit;
  • het afwikkelen en/of adviseren over nalatenschappen met een internationaal karakter, bijvoorbeeld ingeval van overlijden van een expat in Nederland of van een Nederlander in het buitenland, wanneer het nagelaten vermogen zich (deels) buiten Nederland bevindt of wanneer een in het buitenland overleden persoon in Nederland gelegen vermogen nalaat;
  • het adviseren over internationale estate planning;
  • het opstellen van aangiften erfbelasting en schenkbelasting.
Adviseur

Het optreden als partij-adviseur bij de afwikkeling van nalatenschappen of als lawyers-lawyer ingeval van erfrechtelijke procedures, al dan niet met internationaal karakter.

Het geven van advies en/of second opinion bij geschillen op het gebied van erfrecht of familievermogensrecht.

Het optreden als adviseur van algemeen nut beogende instellingen wanneer deze schenkingen of nalatenschappen ontvangen.

Yolanda geeft regelmatig work-shops en presentaties over internationaal erfrecht, bestemd voor expats die in Nederland werkzaam zijn bij internationale organisaties.