Bekijk profiel

  • Linkedin

jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel (Frans)

Notaris

Opleiding

  • Beroepsopleiding tot Estate Planner, 2004
  • Notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1986.

Werkervaring

  • van februari 1986 tot 1 juli 1998 was Frans kandidaat-notaris, eerst bij mr. C.J.J.M. Clercx te Vught en vervolgens bij Barents & Krans, advocaten, notarissen te Den Haag
  • van 1 juli 1998 tot 1 november 2005 was hij notaris bij Barents & Krans, advocaten en notarissen, als opvolger van mr. H.M. Krans. In die tijd is aan hem het protocol van mr. H.J.W.M. Bressers toegewezen
  • sinds 1 november 2005 is Frans notaris bij Van Buttingha Wichers notarissen

Specialisatie

Frans adviseert cliënten over huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten en estate-planning en begeleidt hen bij de overheveling van hun vermogen naar de volgende generatie, zowel vanuit de notariële als de fiscale invalshoek.

Hij verzorgt voor cliënten de afwikkeling van nalatenschappen, geeft verklaringen van erfrecht af, stelt erfbelastingaangiften op (of beoordeelt deze) en ondersteunt en adviseert betrokkenen bij de verdeling van nalatenschappen en bij de verdeling van ontbonden gemeenschappen ontstaan door relatie beëindiging.

Ook adviseert Frans cliënten over internationaal privaatrechtelijke vraagstukken.

Verder verzorgt hij voor zijn cliënten het vastleggen of wijzigen van statuten van (complexe) verenigingen en stichtingen (waaronder bracheorganisaties) en adviseert hij hen op het gebied van governance vraagstukken.

Nevenfuncties

Frans is gecertificeerd executeur en als zodanig lid van de NOVEX (Nederlandse Organisatie van Executeurs) en hij is examinator bij Stichting Certificering Executeurs. Ook naast zijn drukke notariële praktijk is Frans actief. Zo is hij lid van de Hoge Raad van Adel, bestuurder bij B.V. Houdstervennootschap Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage, commissaris bij B.V. Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage en bestuurder bij verschillende algemeen nut beogende instellingen.