Als u uw huis verhuurt, dan geeft u een huurder uw woning of een gedeelte daarvan in gebruik. De afspraken met de huurder legt u vast in een huurcontract.

Huurcontract

Een huurcontract kunt u sluiten voor een tijdelijke situatie of voor langere duur. De regels over het verhuren van een woning zijn ingewikkeld. Kom daarom op tijd naar uw notaris; fouten die u maakt in de afspraken met de huurder zijn vaak later niet meer te herstellen. Wij kunnen u en de huurder helpen met het opstellen van het huurcontract. In een huurcontract leggen we onder meer vast:

  • Voor hoe lang het contract geldt.
  • Om welke ruimte(n) het precies gaat.
  • Wat de huurprijs is.
  • Of de huurder de woning in de toekomst mag kopen.
  • Of de huurder de woning geheel of gedeeltelijk mag verbouwen en als dat mag wie de kosten daarvan betaalt.

Wettelijke regels voor verhuur

De wettelijke regels voor verhuur zijn erg strikt. Het is daarom belangrijk tijdig ons advies in te roepen. Als er al mondelinge afspraken door u met de huurder zijn gemaakt, kan de huurder u daaraan houden.

Woning tijdelijk verhuren

Als u uw woning niet verkocht krijgt, maar al wel een nieuwe woning hebt, kan tijdelijk verhuren een oplossing zijn. Er gelden dan minder strikte regels. U kunt uw huis tijdelijk (minimaal zes maanden) verhuren met een vergunning van de gemeente. Als u een huurder hebt gevonden kunnen wij de huurovereenkomst juridisch juist vastleggen. Dat biedt u extra zekerheid!