Sectoren

De zorgsector kent vele facetten van dienstverlening in een complexe en snel veranderende juridische wereld.

Daarbij spelen allerlei juridische aspecten in de relatie met stakeholders, overheid en toezichthouders. Van Buttingha Wichers staat u graag bij met betrekking tot vraagstukken over het aangaan van samenwerkingen, fusies, reorganisaties en structurering van de zorginstellingen, nieuwbouw van zorgcentra en renovatie van bestaand registergoed. Verder zijn wij graag een klankbord voor de raden van bestuur en de raden van toezicht van zorginstellingen, helpen wij met vragen over de corporate governance en verzorgen wij de juiste implementatie daarvan. Onze adviezen zijn pragmatisch zonder consessies te doen aan de juridische kwaliteit.

Bedrijven en instellingen hebben regelmatig behoefte aan advies op het gebied van bedrijfsfinanciering (werkkapitaal), financiering van voor het verwerven van hun activa, zoals onroerend goed of duurzame productiemiddelen. Van Buttingha Wichers adviseert u graag over de verschillende financieringsvormen en de risico’s die daarbij spelen.

Wij zijn graag uw sparring partner bij de onderhandelingen met de bancaire sector. Daarnaast zijn wij u graag van dienst met advies als u financiering wenst te verstrekken aan andere ondernemers of ondernemingen (zie ook Private Equity en Venture Capital). Als notarissen zijn wij als geen ander experts in het vestigen van zekerheden, zoals pandrechten en hypotheekrechten.

Van Buttingha Wichers begeleidt en adviseert vanuit (notarieel) juridisch perspectief organisaties die op commercieel gebied (willen) samenwerken, zoals franchiseorganisaties, verenigingen, coöperaties, dealerorganisaties, etc.

Wij verzorgen een goede en op de situatie afgestemde juridische structuur voor elke commerciële samenwerkingsvorm, zodat de betrokken partijen, de stakeholders, de organen van de organisatie (raden van bestuur en toezicht) een duidelijk beeld hebben van hun onderlinge verhoudingen en rechten en plichten. Graag stellen wij de statuten van de entiteit van de franchiseorganisatie (besloten/naamloze vennootschap, coöperatie, vereniging, etc) voor u op. Daarbij adviseren wij zowel de franchisegever als de franchisenemer en de daarbij aangesloten ondernemers. Ook de belangenvertegenwoordiging bij de ondernemers is een belangrijk aandachtspunt. Ook kunt u door ons uw huidige structuur laten beoordelen. En wij begeleiden u graag bij het opstellen van intentieverklaringen, huurovereenkomsten, ledenovereenkomsten, reglementen van het bestuur of de raad van commissarissen, arbeidsovereenkomsten, etc.