Bij ondernemers bestaat vaak de wens om, op enig moment, bepaalde werknemers aan de onderneming te binden door middel van het laten mee participeren van deze werknemers in de onderneming.

Wij adviseren ondernemers over het opzetten van dergelijke werknemersparticipatie-structuren. Dit kan bestaan uit het creëren van winstrechten tot het structureren van een deelname door de werknemers door middel van (certificaten van) aandelen. Hierbij wordt onder meer aandacht gegeven aan de gewenste omvang van de participatie, de haalbaarheid daarvan, de gevolgen met betrekking tot zeggenschap in de onderneming en de fiscale consequenties.