Expertise

VBW corporate law begeleidt met regelmaat (vanuit notarieel perspectief) overnames van (Nederlandse) ondernemingen.

VBW corporate law heeft ruime ervaring met het adviseren over uiteenlopende joint ventures, strategische allianties en minderheidsinvesteringen.

In de Nederlandse markt is veel ruimte voor investeringen door participatiemaatschappijen, zowel in start-ups als in langer bestaande ondernemingen.

Bij kleine en grote concerns doen zich vaak vragen voor over de wijze waarop de vennootschappen binnen de groep het beste kunnen worden georganiseerd.

Bij ondernemers bestaat vaak de wens om, op enig moment, bepaalde werknemers aan de onderneming te binden door middel van het laten mee participeren van deze werknemers in de onderneming.

Een goede corporate governance (de Nederlandse term is: 'goed ondernemingsbestuur') is essentieel voor elke onderneming of instelling.