Nieuws

06 april 2017

De Belastingdienst laat weten vanaf 2017 voor schenkingen en overlijdens die plaatsvinden na 31 december 2016 alleen nog aangifte schenkbelasting en aangifte erfbelasting kan worden gedaan met de daarvoor speciaal ontwikkelde digitale of papieren formulieren. Voorheen kon u ook op ‘uw eigen manier’ aangifte doen, bijvoorbeeld met een brief of een document van uw notaris.

24 februari 2017

In het oorspronkelijke wetsvoorstel van VVD, PVDA en D66 tot wijziging van de regels omtrent partneralimentatie was opgenomen dat partners konden afspreken om partneralimentatie uit te sluiten in geval van scheiding. Dit kon worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Een dergelijke afspraak heet een “nihilbeding”. Een nihilbeding is onder de huidige wetgeving niet mogelijk.

29 maart 2017

Dinsdag 29 maart 2017 is door de Eerst Kamer het wetsvoorstel ‘’Nieuwe beperkte gemeenschap van goederen’’ met een nipte meerderheid ( 38 voor – 37 tegen!) aangenomen. Hieruit blijkt dat niet iedereen positief is over de nieuwe wet.

08 december 2016

Per 1 april 2017 is de wet in werking getreden die een einde maakt aan de mogelijkheid voor de DGA om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen in de eigen BV. Pensioenopbouw in eigen beheer is lange tijd fiscaal aantrekkelijk geweest en hiervan werd dan ook vaak gebruik gemaakt. De voordelen van pensioenopbouw in eigen beheer zijn echter de afgelopen jaren steeds kleiner geworden terwijl de nadelen juist steeds zwaarder zijn gaan wegen. Een belangrijk nadeel is dat de dalende rentestanden in de afgelopen jaren voor een groot verschil tussen de commerciële en de fiscale waardering van de pensioenverplichting hebben gezorgd.

Blijf op de hoogte

Vind u het leuk om ons blog te lezen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen Van Buttingha Wichers? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief!