Per 1 april 2017 is de wet in werking getreden die een einde maakt aan de mogelijkheid voor de DGA om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen in de eigen BV. Pensioenopbouw in eigen beheer is lange tijd fiscaal aantrekkelijk geweest en hiervan werd dan ook vaak gebruik gemaakt. De voordelen van pensioenopbouw in eigen beheer zijn echter de afgelopen jaren steeds kleiner geworden terwijl de nadelen juist steeds zwaarder zijn gaan wegen. Een belangrijk nadeel is dat de dalende rentestanden in de afgelopen jaren voor een groot verschil tussen de commerciële en de fiscale waardering van de pensioenverplichting hebben gezorgd.

Door de nieuwe wet kan er vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer in de eigen BV worden opgebouwd.

Met betrekking tot het tot 1 januari 2017 in eigen beheer opgebouwde pensioen biedt de wet de DGA drie mogelijkheden:

  • afkopen met korting;
  • omzetten in een oudedagsverplichting;
  • niets doen.

Wanneer de DGA kiest voor opties 1 of 2 dan heeft hij drie jaren (2017, 2018 en 2019) de tijd om dit met gebruikmaking van de daarvoor geldende fiscale faciliteiten te regelen.

Wijzigingen in pensioenaanspraken raken niet alleen de DGA maar ook zijn partner of zijn ex-partner wanneer het het partnerpensioen betreft. De door de DGA gewenste wijzigingen kunnen dan ook alleen rechtsgeldig tot stand komen nadat de partner en eventuele ex-partner(s) daarmee schriftelijk heeft/hebben ingestemd. Soms zal een wijziging van de huwelijkse voorwaarden nodig zijn.

Op 30 maart heeft de Belastingdienst het formulier gepubliceerd waarmee een DGA de Belastingdienst moet informeren over de afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer

Gezien de relatief korte termijn voor het regelen van deze ingewikkelde materie is het advies aan de DGA om zo spoedig mogelijk met zijn adviseurs én zijn partner (en eventuele ex-partner) te overleggen over de te volgen koers. Voor vragen of advies hierover zijn wij natuurlijk beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Vind u het leuk om ons blog te lezen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen Van Buttingha Wichers? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief!