Medewerkers

Notarissen / partners

Bekijk profiel

 • Linkedin

de heer mr. T.J. Burgemeestre (Thierry)

Notaris

Opleiding

 • Postdoctorale specialisatie opleiding: Grotius Academie Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 2011
 • Universiteit Leiden, 2001

Werkervaring

 • Van Lanschot Bankiers (senior legal accountmanager Trust)
 • BarentsKrans N.V.
 • Roelen, notarissen
 • TeekensKarstens advocaten notarissen

Specialisatie

Ondernemingsrecht

Het adviseren bij en verzorgen van herstructureringen, participaties (venture capital, private equity) alsmede (grensoverschrijdende) fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidaties en emissies, voor nationale en internationale ondernemingen en (non-) profit instellingen en (semi-) overheidsinstellingen.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Retina Repair Foundation
 • Docent SDU/Licent Academy (opleiding ondernemingsrecht voor Trust Officers)

Bekijk profiel

 • Linkedin

jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel (Frans)

Notaris

Opleiding

 • Beroepsopleiding tot Estate Planner, 2004
 • Notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1986.

Werkervaring

 • van februari 1986 tot 1 juli 1998 was Frans kandidaat-notaris, eerst bij mr. C.J.J.M. Clercx te Vught en vervolgens bij Barents & Krans, advocaten, notarissen te Den Haag
 • van 1 juli 1998 tot 1 november 2005 was hij notaris bij Barents & Krans, advocaten en notarissen, als opvolger van mr. H.M. Krans. In die tijd is aan hem het protocol van mr. H.J.W.M. Bressers toegewezen
 • sinds 1 november 2005 is Frans notaris bij Van Buttingha Wichers notarissen

Specialisatie

Frans adviseert cliënten over huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten en estate-planning en begeleidt hen bij de overheveling van hun vermogen naar de volgende generatie, zowel vanuit de notariële als de fiscale invalshoek.

Hij verzorgt voor cliënten de afwikkeling van nalatenschappen, geeft verklaringen van erfrecht af, stelt erfbelastingaangiften op (of beoordeelt deze) en ondersteunt en adviseert betrokkenen bij de verdeling van nalatenschappen en bij de verdeling van ontbonden gemeenschappen ontstaan door relatie beëindiging.

Ook adviseert Frans cliënten over internationaal privaatrechtelijke vraagstukken.

Verder verzorgt hij voor zijn cliënten het vastleggen of wijzigen van statuten van (complexe) verenigingen en stichtingen (waaronder bracheorganisaties) en adviseert hij hen op het gebied van governance vraagstukken.

Nevenfuncties

Frans is gecertificeerd executeur en als zodanig lid van de NOVEX (Nederlandse Organisatie van Executeurs) en hij is examinator bij Stichting Certificering Executeurs. Ook naast zijn drukke notariële praktijk is Frans actief. Zo is hij lid van de Hoge Raad van Adel, bestuurder bij B.V. Houdstervennootschap Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage, commissaris bij B.V. Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage en bestuurder bij verschillende algemeen nut beogende instellingen.

Kandidaat-notarissen

Bekijk profiel

 • linkedIn

mevrouw mr. G.J.M. D'Agnolo (Judi)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Opleiding tot MfN-registermediator bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem, 2016
 • Beroepsopleiding tot Estate Planning Specialist, 2007
 • Notarieel recht VU Amsterdam, 1995
 • Nederlands recht RU Utrecht, 1984

Specialisatie

Het verzorgen van de afwikkeling van nalatenschappen, zoals het afgeven van de verklaring van erfrecht, het opstellen van de aangifte voor de erfbelasting en het verdelen van de nalatenschap.

Advisering betreffende huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten, testa­menten en estate-planning (begeleiding bij overheveling van vermogen naar de volgende generatie vanuit een notarieel/fiscale invalshoek).

Advisering over internationaal privaatrechtelijke vraagstukken.

Bekijk profiel

mevrouw mr. Y.M. Bokhorst (Yolanda)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1986
 • Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Leiden 1991
 • Beroepsopleiding Estate Planner, 2002

Werkervaring

 • 2001 - 2012 Kandidaat-notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag
 • 1986 - 2001 Kandidaat-notaris Buren Van Velzen Guelen te Den Haag

Specialisatie

Het algemene familievermogensrecht en erfrecht en in het bijzonder:

Internationaal
 • het opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten waarbij internationale aspecten een rol spelen zoals bij expats, Nederlanders die naar het buitenland verhuizen of relaties tussen partners van verschillende nationaliteit;
 • het afwikkelen en/of adviseren over nalatenschappen met een internationaal karakter, bijvoorbeeld ingeval van overlijden van een expat in Nederland of van een Nederlander in het buitenland, wanneer het nagelaten vermogen zich (deels) buiten Nederland bevindt of wanneer een in het buitenland overleden persoon in Nederland gelegen vermogen nalaat;
 • het adviseren over internationale estate planning;
 • het opstellen van aangiften erfbelasting en schenkbelasting.
Adviseur

Het optreden als partij-adviseur bij de afwikkeling van nalatenschappen of als lawyers-lawyer ingeval van erfrechtelijke procedures, al dan niet met internationaal karakter.

Het geven van advies en/of second opinion bij geschillen op het gebied van erfrecht of familievermogensrecht.

Het optreden als adviseur van algemeen nut beogende instellingen wanneer deze schenkingen of nalatenschappen ontvangen.

Yolanda geeft regelmatig work-shops en presentaties over internationaal erfrecht, bestemd voor expats die in Nederland werkzaam zijn bij internationale organisaties.

Bekijk profiel

dhr. mr. Ç.E. Ertem (Joep)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Notarieel recht, Universiteit Leiden, 2016
 • Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam, 2016

Werkervaring

 • Smart Notary Services B.V. (Dossierbehandelaar)

Specialisatie

Ik geef advies over testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenkingen en estate planning (begeleiding bij overheveling van vermogen naar de volgende generatie vanuit een notariële en fiscale invalshoek), het afwikkelen van nalatenschappen alsmede het doen van aangiften erfbelasting en schenkbelasting.

Bekijk profiel

 • Linkedin

mevrouw mr. F.S.M. Nollen (Fleur)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Postdoctorale specialisatie opleiding: Grotius Academie Estate Planning, 2014
 • Beroepsopleiding tot Estate Planner, 2005
 • Universiteit Utrecht, 2000

Werkervaring

 • BarentsKrans N.V.

Specialisatie

Het adviseren over testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenkingen en estate planning (begeleiding bij overheveling van vermogen naar de volgende generatie vanuit een notarieel/fiscale invalshoek) alsmede het afwikkelen van nalatenschappen en het doen van aangiften erfbelasting en schenkbelasting.

Juristen en notarieel medewerkers

Notarieel medewerker

Jurist

Notarieel medewerker

Notarisklerk

Notarieel medewerker

Notarieel medewerker

Facility manager / notarieel medewerker

Notarieel medewerker

Notarisklerk

Notarieel medewerker

Oud notaris en adviseur

Bekijk profiel

 • Linkedin

de heer mr. J.R.E. Kielstra (Hans)

Oud notaris

Opleiding

 • Beroepsopleiding tot Estate Planner
 • Nederlands Recht, Vrije Universiteit Amsterdam 1982
 • Notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1980.

Werkervaring

 • Nauta Dutilh (advocaat / kandidaat-notaris)

Specialisatie

Ondernemingsrecht

Het adviseren bij en verzorgen van herstructureringen, (grensoverschrijdende) fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidaties en emissies, voor nationale en internationale ondernemingen en (non-) profit instellingen.

Hans bekleedt diverse bestuursfuncties bij algemeen nut beogende instellingen en in de Museumwereld.