In onze lange geschiedenis hebben we expertise opgebouwd in het adviseren van cliënten met vermogen in het buitenland en van buitenlanders met vermogen in Nederland of die hier wonen. Het internationale erfrecht en het internationale huwelijksvermogensrecht zijn onderwerpen waarmee wij ons dagelijks bezighouden. Hierbij werken we vaak samen met specialisten in het buitenland.

Internationale huwelijkse voorwaarden en testament
Spelen er in uw persoonlijke situatie internationale factoren? Denk aan emigratie, onroerend goed of vermogen in het buitenland, een huwelijksrelatie met iemand van een andere nationaliteit of kinderen in het buitenland. Dan speelt het internationale recht ook een rol. Want welk recht is dan van toepassing: het Nederlandse of het buitenlandse recht?

Door in huwelijkse voorwaarden en een testament rekening te houden met de internationale aspecten, kunt u complicaties voorkomen. Veel regels zijn vastgelegd in verdragen en internationale verordeningen. Het is niet altijd eenvoudig daarin de weg te vinden. Onze specialisten beschikken over de vereiste expertise. Zij kunnen hun internationale netwerk inzetten om tot oplossingen te komen die zowel in Nederland als in het buitenland tot het gewenste resultaat leiden.

Heeft u al huwelijkse voorwaarden en een testament? Wij kunnen voor u controleren of deze ook bij internationale omstandigheden voldoende zijn.

Internationale erfenis
Ook bij het afwikkelen van een nalatenschap kan het internationale recht een rol spelen. Bijvoorbeeld als er bezittingen in het buitenland zijn, er een buitenlandse testament is of als iemand in het buitenland woonde maar in Nederland vermogen nalaat. In zulke situaties krijgen de nabestaanden te maken met andere formaliteiten en andere rechten en plichten.

Binnen de Europese Unie kan een Europese verklaring van Erfrecht, afgegeven door de notaris, een eerste stap zijn. Buiten de EU ligt het ingewikkelder. Dan is meestal afstemming nodig met een buitenlandse notaris of andere autoriteit. U kunt bij ons terecht voor een Europese verklaring van erfrecht en wij kunnen optreden als aanspreekpunt voor buitenlandse autoriteiten.