Een schenking bij leven kan veel voldoening geven. Immers, als schenker bent u er zelf bij om te zien wat uw schenking doet en de ontvanger kan u persoonlijk bedanken. Door al tijdens uw leven te schenken kunt u ook uw nalatenschap verkleinen, wat voor erfgenamen vaak tot belastingbesparing leidt. 

U kunt geld schenken door een bedrag over te maken naar de bankrekening van de ontvanger. Als u afspraken maakt over de schenking (hoogte van het bedrag, bestemming van het geld e.d.), is het belangrijk dat u deze notarieel laat vastleggen. U kunt daarbij een uitsluitingsclausule opnemen om te voorkomen dat de schenking moet worden gedeeld met de ex-partner als de ontvanger gaat scheiden.
Ook is het belangrijk om te kijken hoe er fiscaal met uw schenking wordt omgegaan. Als u meer schenkt dan het wettelijk vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger schenkbelasting over het gedeelte dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag. De actuele regels en bedragen vindt u op de website van de belastingdienst

Schenking op papier
Als u een bedrag wilt schenken maar het geld niet daadwerkelijk wilt overdragen, dan kunt u een schenking op papier doen. Het geld blijft dan bij u, maar u benut wel de vrijstellingen van de schenkbelasting. Hierbij stelt de belastingdienst als eis dat u de schenking vastlegt in een notariële akte en dat er elk jaar feitelijk en aantoonbaar 6% rente over het bedrag wordt betaald. Door de rentebetalingen vermindert uw vermogen nog verder en bespaart u toekomstige erfgenamen nog meer belasting.

Schenken aan een goed doel
Wilt u een goed doel steunen? Met een lijfrenteschenking kunt u zelf inkomstenbelasting besparen. Zeker als u een goed doel steunt via een automatische incasso, kan dit interessant zijn. U regelt het via de notaris of via een overeenkomst met de belastingdienst. Als het goede doel is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), hoeft de ontvanger geen schenk- of erfbelasting te betalen. U kunt nagaan of dit voor uw goede doel geldt bij de belastingdienst.