Een scheiding roept vaak emoties op. En dan moeten er ook nog eens allerlei zaken worden geregeld: wie blijft in het huis wonen, wat gebeurt er met de kinderen, hoe zit het met pensioen, is er recht op alimentatie? Wie gaat scheiden, wil graag weten waar hij of zij aan toe is. 

Wij helpen u alle zaken op een rijtje te zetten en tot goede afspraken te komen. Zodat u de zekerheid heeft dat alles goed geregeld is en u los van elkaar verder kunt met uw leven. Is daar een advocaat bij nodig, dan regelen we die.

Woning en hypotheek
Blijft een van beiden in het huis wonen maar bent u beiden eigenaar? Dan is een akte van verdeling nodig. Als inkomen en vermogen van de partner die in het huis blijft wonen voldoende zijn, gaat de bank meestal akkoord. De andere eigenaar wordt dan ontslagen uit de hypothecaire aansprakelijkheid. Staat het huis 'onder water' (de hypotheek is hoger dan de waarde van het huis), dan is toestemming onzeker en moet naar andere oplossingen worden gekeken. Ook bij het verkopen van het huis en het kopen van een nieuwe woning gelden tal van regels. Wij weten de weg in deze complexe materie. Wij kunnen kijken wat uw mogelijkheden zijn, regelen de benodigde documenten en nemen bij het vastleggen van de afspraken ook de gevolgen van die afspraken mee.

Onderling verrekenen, testament aanpassen
Is de hypotheek lager dan de waarde van het huis (overwaarde), dan moet de ene partner de ander 'uitkopen'. Daar blijft het qua onderling verrekenen meestal niet bij. Denk aan kapitaal- en levensverzekeringen, stamrecht-BV's, spaarpolissen, pensioen en andere inkomensbestanddelen. Wij kunnen u adviseren en zonodig financiële experts inschakelen. Ook kijken we of en hoe het testament moet worden aangepast.

Rechter of burgerlijke stand
Getrouwde partners moeten hun huwelijk bij de rechter laten ontbinden. Geregistreerde partners kunnen het rechtstreeks bij de burgerlijke stand regelen via een notaris of advocaat. Maar als er minderjarige kinderen zijn, komt de rechter er wel aan te pas. Hoe u uw samenlevingscontract ontbindt, staat in het contract. Vaak kunt u het zelf doen. De notaris kan helpen bij het maken van afspraken over de situatie na ontbinding.

Ouderschapsplan
Of u nu samenwoont, getrouwd of geregistreerd partner bent: als er minderjarige kinderen zijn, is een ouderschapsplan vereist. Hierin staan afspraken over zorgverdeling, kinderalimentatie en informatieuitwisseling.