Of de ene partner nu intrekt bij de ander of beiden een nieuwe woning betrekken, bij samenwonen komt het nodige kijken. De vraag of het verstandig is om een samenlevingscontract op te stellen, staat meestal niet boven aan het lijstje. Terwijl op dat moment wel allerlei zaken belangrijk worden maar niet automatisch geregeld zijn.

 

Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap dat wettelijk veel gemeen heeft met trouwen. Zo ontstaat er bij een samenlevingscontract geen gemeenschap van goederen; alleen gezamenlijke aankopen en schulden worden gemeenschappelijk.

Beëindigen van de relatie
In een samenlevingscontract kunt u vastleggen hoe de kosten van het huishouden worden verdeeld. Ook kunt u afspraken maken over wat er gebeurt als de relatie eindigt. Hoe gaat het dan met de kinderen en met de gezamenlijke woning? Hoe verdeelt u het gemeenschappelijk bezit? Ook kunt u zelf alimentatieafspraken maken.

Na overlijden
Met een samenlevingscontract bent u niet automatisch elkaars erfgenamen, zoals bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap. Wat betekent dit in uw situatie? Wat gebeurt er met eventuele kinderen, de woning en ander gemeenschappelijk bezit, individueel vermogen etc. als een van beiden overlijdt? Regelt u niets, dan kan de familie van de overledene diens aandeel in het gemeenschappelijk bezit opeisen. En kinderen kunnen hun legitieme portie opeisen, waardoor de achterblijvende partner in financiële problemen komt. Met een samenlevingscontract en daarop aansluitend testament kunt u dit voorkomen. Wilt u dat uw partner partnerpensioen kan krijgen? Dan vraagt het pensioenfonds vaak om een samenlevingscontract. Hierin kunt u ook vastleggen of u uw ouderdomspensioen wilt delen.

Maatwerk
Met persoonlijke wensen kan de wet geen rekening houden. Een samenlevingscontract kan dat wel. Elke situatie en elke relatie is anders. Daarom is een goed samenlevingscontract maatwerk. We brengen alles voor u in kaart, adviseren en leggen alle belangrijke zaken vast. Zodat u zich weer kunt richten op wat het állerbelangrijkste is: uw leven samen.