Temidden van gemis en verdriet moet na een overlijden al snel van alles geregeld worden. Erfgenamen of executeur wacht vaak geen gemakkelijke taak. Wij kunnen u helpen.

Wilt u de afwikkeling zelf doen, dan staan we u bij met informatie en advies over alle juridische, financiële en fiscale gevolgen van de nalatenschap. Maar we kunnen u ook werkzaamheden uit handen nemen.

Is er een testament? Bent u executeur?
Eerst moet gekeken worden of er een testament is. Dit doen wij in het Centraal Testamentenregister. Bent u daarin aangewezen als executeur, dan moet u de uitvaart regelen en de afwikkeling van de nalatenschap verzorgen. Is er geen executeur benoemd, dan doen de erfgenamen dit. Een executeur is overigens niet verplicht deze taken op zich te nemen. Wij kunnen u vertellen wat een executeur precies doet. Ook kunnen we de afwikkeling geheel of deels overnemen, wat veel tijd en ongemak kan besparen. Het snel en goed afhandelen van nalatenschappen is ons specialisme.

Wat moet er geregeld worden?

  • Administratieve zaken, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, onderbrengen van huisdieren en afhandelen van verzekeringen.
  • Uitkeringen opvragen bij de pensioenuitvoerder en/of andere instanties.
  • Aangifte inkomstenbelasting ter afsluiting van de fiscale zaken van de overledene.
  • Aangifte voor de erfbelasting.
  • Uitvoeren van de bepalingen in het testament.

Is er een codicil?
Tot 2003 was het mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil. Dit is een handgeschreven stuk dat niet officieel staat geregistreerd. Vaak staat er in aan wie de overledene sieraden en spullen vermaakt. Sommige mensen bewaren een codicil in huis, maar het kan ook bij een testament in de kluis van een notaris liggen.

Erfenis altijd accepteren?
Het accepteren van een nalatenschap kan onvoorziene gevolgen hebben. Als erfgenaam erft u de bezittingen maar ook de schulden. En als er meer schulden dan baten zijn, wordt u persoonlijk aansprakelijk voor de nagelaten schulden. Daarom is accepteren niet verplicht. U kunt een nalatenschap ook verwerpen of beneficiair (onder voorbehoud) aanvaarden. Maar als u zich als erfgenaam gedraagt door alvast aan de gang te gaan, dan zit u aan de erfenis én de gevolgen vast. Doe dus niets voordat u zeker weet dat u de erfenis wilt accepteren. Weet u niet zeker of er voldoende baten zijn om de schulden te betalen? Aanvaarden onder voorbehoud is dan veiliger. Wilt u weten wat u als erfgenaam het beste kunt doen, neem dan contact met ons op.