Notarissen of instanties vragen u soms om uw handtekening voor een volmacht of een verklaring in het bijzijn van een notaris te zetten. Dit heet legalisatie. De notaris stelt dan vast dat u het betreffende document zelf hebt ondertekend. Hierdoor is er zekerheid dat de door u gezette handtekening op het document daadwerkelijk uw handtekening is.

Bevoegdheidsverklaring

Ook ondernemingen en andere organisaties hebben vaak een legalisatie van de handtekening van hun vertegenwoordiger nodig. En meestal moet daarbij worden gevoegd dat deze vertegenwoordiger bevoegd is om de onderneming of de organisatie te vertegenwoordigen. Dit is een bevoegdheidsverklaring.

Vergeleken afschrift

Instanties vragen steeds vaker om een vergeleken afschrift (een gewaarmerkte kopie) van een officieel stuk, zoals bijvoorbeeld een diploma, paspoort of akte.

De notaris verklaart dan dat hij het origineel heeft gezien zodat u dat origineel niet hoeft op te sturen. U kunt volstaan met het opsturen van het vergeleken afschrift.

Internationaal en apostille

De op documenten te plaatsen verklaringen van de notaris kunnen desgewenst ook in het Engels, Frans of Duits worden opgesteld.

Buitenlandse instanties vragen vaak om een apostille op het document te plaatsen. Dat betekent dat de handtekening van de notaris op echtheid wordt gecontroleerd door de Rechtbank.

Kosten en legitimatie

Bij Van Buttingha Wichers notarissen kunt u terecht voor een legalisatie, bevoegdheidsverklaring of een vergeleken afschrift.

Hieraan zijn kosten verbonden. Als u de afspraak maakt, geven we u de kosten door. Dit bedrag pint u dan direct op ons kantoor. Vergeet niet uw geldige, originele paspoort of ander identiteitsbewijs mee te nemen (geen kopie!).