Over kinderen - minderjarig én meerderjarig - heeft de wet het nodige te vertellen. Aan sommige bepalingen valt niet te tornen, andere zaken kunt u bij de notaris regelen op een manier die bij uw situatie en wensen past.

Om erachter te komen wat u zelf kunt en wilt regelen, stellen we eerst het juridische kader van de ouder-kindrelatie vast. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Heeft u als vader het kind erkend en is er gezamenlijk gezag? Is het kind geadopteerd of is er sprake van een andere familierelatie? Vervolgens kijken we wat er gebeurt bij uw overlijden (of dat van uw partner): is wat de wet bepaalt voor u voldoende of wilt u het anders regelen?

Testament nodig?
Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet wie erven en hoe uw nalatenschap wordt verdeeld. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan erven uw echtgenoot/partner en de kinderen. Bent u niet getrouwd of geregistreerd met uw partner, dan erven alleen de kinderen.
In een samenlevingscontract kunt u regelen dat uw partner de gezamenlijke bezittingen erft. Om te voorkomen dat de kinderen deze regeling dwarsbomen, zult u in een testament moeten vastleggen dat zij hun erfdeel pas krijgen als beide partners zijn overleden.

Voogdij en bewind
Als beide ouders zijn overleden en een kind nog minderjarig is, zal een voogd de zorg en opvoeding van het kind overnemen. In uw testament kunt u zelf een voogd aanwijzen. Kan uw kind niet goed met geld omgaan of vindt u uw kind daarvoor nog te jong, dan kunt u in uw testament een bewindvoerder opnemen. Deze voert het beheer over het geërfde geld tot uw kind een door u te bepalen leeftijd heeft bereikt.

Wettelijke verdeling
Als één van beide ouders die zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben overlijdt, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling. De echtgenoot/partner en de kinderen erven dan, maar de kinderen kunnen pas hun erfdeel opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot/partner en enkele andere, in de wet genoemde situaties. 
Maar de wettelijke verdeling is niet in alle situaties de beste oplossing en kan op bepaalde punten worden aangepast. Wij kunnen u vertellen welke regeling het beste bij uw situatie en wensen past, wat wel en niet wettelijk is toegestaan en een testament opstellen waarin uw wensen worden vastgelegd.