Van Buttingha Wichers notarissen vervult al generaties lang voor veel families de rol van vertrouwenspersoon en adviseur op het gebied van het (complexe) nationale en internationale familievermogensrecht.

Ons team van specialisten adviseert bij de belangrijkste vermogensrechtelijke gevolgen van de familierechtelijke betrekkingen waarin onze cliënten tot elkaar staan en leggen deze gevolgen voor hen vast. Denk daarbij aan samenwonen, trouwen, scheiden en overlijden.

Zo behoren het bespreken en opstellen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten, verdelingakten en testamenten tot onze dagelijkse praktijk. Ook het afwikkelen van nalatenschappen, het verzorgen van aangiften erf- en schenkbelasting, het optreden als boedelnotaris, executeur en bewindvoerder behoren hiertoe. Vanzelfsprekend adviseren wij onze cliënten over vermogens- of estateplanning en bedrijfsopvolging en over de fiscale gevolgen daarvan.

Van Buttingha Wichers notarissen heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het adviseren van cliënten met vermogen in het buitenland en buitenlanders met vermogen in Nederland. Ook het internationale erfrecht en het internationale huwelijksvermogensrecht zijn onderwerpen waarmee onze specialisten zich dagelijks bezighouden. Wij werken hierbij veelal samen met specialisten in het buitenland en voor onze cliënten met vermogen in Frankrijk heeft dit zelfs geleid tot een samenwerkingsverband met een notariskantoor in Parijs.

Daarnaast worden onze specialisten steeds vaker ingeschakeld als partij-adviseur en geven zij veelvuldig second opinions af. Van Buttingha Wichers notarissen is partner van de Legal Expat Desk en is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie voor Executeurs.

Familie vermogensrecht bij Van Buttingha Wichers notarissen

Van Buttingha Wichers notarissen is partner van