Van Buttingha Wichers is al generaties lang vertrouwenspersoon en adviseur van families op het gebied van het familievermogensrecht. Onze specialisten adviseren bij de belangrijkste vermogensrechtelijke gevolgen van samenwonen, trouwen, scheiden en overlijden. Wij geven inzicht in de familierechtelijke betrekkingen en leggen de gevolgen van keuzes en afspraken vast.

Het familierecht is een omvangrijk rechtsgebied. Onze expertise richt zich vooral op de vermogensrechtelijke kant van alles wat speelt in de persoonlijke situatie. Zo behoren het bespreken en opstellen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten, verdelingsakten en testamenten tot onze dagelijkse praktijk. Verder wikkelen we nalatenschappen af, verzorgen we aangiften erf- en schenkbelasting en treden we op als boedelnotaris, executeur en bewindvoerder. Wij adviseren cliënten over bedrijfsopvolging en vermogens- of estateplanning en over de fiscale gevolgen daarvan. Steeds vaker worden onze specialisten ingeschakeld als partij-adviseur. Ook kunt u ons vragen om een second opinion.

Ingehaald door de praktijk?
Zijn de notariële stukken gemaakt en ondertekend, dan neemt het dagelijks leven weer z'n beloop. Maar persoonlijke omstandigheden veranderen. Er komen (klein)kinderen, u wilt (her)trouwen, u start een eigen bedrijf of misschien zijn er wetten en regels veranderd. Zo worden zaken die ooit zorgvuldig op papier zijn gezet, vroeg of laat door de werkelijkheid ingehaald. Lees daarom elke paar jaar eens na, wat u hebt geregeld en hoe. Past de inhoud niet meer bij uw situatie? Dan passen wij deze voor u aan.

Wilt u weten bij welke familierechtelijke zaken wij u van dienst kunnen zijn? Hier vindt u een overzicht: Diensten.

Caroline de Neree tot Baberich

Nederlands of buitenlands recht van toepassing?
Een huis in het buitenland, trouwen met iemand met een andere nationaliteit, verhuizen naar het buitenland, een nalatenschap met vermogen in een ander land... bij al dit soort omstandigheden komt het internationale familierecht om de hoek kijken. Lees hier wat wij dan voor u kunnen doen: Internationaal familierecht.

Van Buttingha Wichers Notarissen is partner van de Legal Expat Desk en aangesloten bij de Nederlandse Organisatie voor Executeurs.

legal expat desk logo