Een goede corporate governance (de Nederlandse term is: 'goed ondernemingsbestuur') is essentieel voor elke onderneming of instelling.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld toezicht door een onafhankelijk orgaan, transparantie en de aanwezigheid van kennis, kunde en (management)kwaliteit.