Het geregistreerd partnerschap bestaat in Nederland nu zo'n twintig jaar. Juridisch staat het vrijwel gelijk aan het huwelijk. Zo gelden ten aanzien van bezit, ouderschap en erfrecht dezelfde regels. 

Net als bij een huwelijk kiest u tussen een verbintenis in gemeenschap van goederen  of - in dit geval - partnerschapsvoorwaarden. En ook hier is sinds 1 januari 2018 de Wet 'Beperkte gemeenschap van goederen' van kracht (Lees hier wat die wet regelt).

Samen ouderlijk gezag
Ook bij het krijgen van kinderen is er geen verschil. De vader die geregistreerd partner is van de moeder, wordt automatisch gezien als de vader. Daarmee is het gezamenlijk gezag meteen geregeld. (Bij een samenlevingscontract moet de vader het kind eerst erkennen en daarna samen met de moeder gezamenlijk gezag regelen.) Bij partnerschap tussen twee mannen of vrouwen bestaat voor de regeling van ouderlijk gezag geen verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Verschil met trouwen
Een geregistreerd partnerschap kunt u op een later moment omzetten in een huwelijk, maar omgekeerd kan niet. En anders dan bij een huwelijk kunt u een geregistreerd partnerschap beëindigen bij een notaris of advocaat. Alleen als er minderjarige kinderen zijn of u komt er samen niet uit, is een gang naar de rechter nodig.

Over de grens
In het buitenland wordt een geregistreerd partnerschap niet altijd erkend (dit geldt ook voor een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht). Heeft u bezittingen buiten Nederland of bent u van plan om samen naar het buitenland te vertrekken, dan kunnen wij u vertellen met welke regels u te maken krijgt.

Twijfelt u over de keuze tussen samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en trouwen? Wij adviseren u graag.